Informace pro strávníky

Oznámení pro rodiče dětí ze ZŠ:

Obědy pro žáky se objednávají maximálně měsíc dopředu. Pokud nemá dítě zaplacený dostatečně vysoký kredit, nelze objednávku provést.

Na požádání lze dítěti s pravidelností každého dne nahlásit oběd č. 1 i měsíc dopředu. Žák si tak jen oběd odhlašuje nebo mění za oběd č. 2. Ale je tady jistota, že každý den má jídlo zajištěné. Podmínkou je samozřejmě zaplacená strava nejméně do konce měsíce.

Nezapomínejte prosím, že podmínkou pro vydání obědu je použití čipu u výdejního okna. Jen výjimečně dáváme v kanceláři náhradní stravenky.

Při vaření upřednostňujeme suroviny a výrobky českého původu. Preferujeme zhotovení jídla ze zdrojů v nejbližším okolí. Proto přijímáme jakékoli nabídky k odkoupení hospodářských přebytků (zeleninu, ovoce, med atd.).

Prosíme rodiče, aby vedli své děti k pořádkumilovnosti a ochraně životního prostředí. Vznikají situace, kdy je znát ve všech ulicích našeho města, "co se dávalo v jídelně k obědu". Na zemi jsou v určité dny pohozené např. slupky od banánů, papírové obaly od oplatků, prázdné krabičky od mléčných výrobků. Připomínejte prosím, že odpadky z jídla, které konzumují po cestě domů, se dávají do odpadkových košů a popelnic, nikoliv na zem na chodníky nebo do zahrádek…

 Další upozornění se týká obědů v době ředitelského volna. Tyto volné dny mají pro stravování význam jako prázdninové volno. Žáci na jídlo nemají nárok, pokud přesto trvají na výdeji oběda, je nutné zaplatit porci ve finanční výši, která je platná jako pro cizí strávníky. Žáci platí pouze potravinovou normu, zbytek je ve školním roce dotován. Kdo dotuje, ten si klade podmínky, proto vysvětlujeme finanční rozdíl a možnost stravování ve dnech, kdy se ve škole neučí.DOPORUČENÍ PRO INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY: Každé dítě má od 1. třídy přidělen kód a heslo pro elektronické objednávání. Kontrolou, že výběr jídla proběhl správně, je funkce zpětné vazby na Vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete v odkazu "Nastavení účtu". Zde si také zadejte Vaši e-mailovou adresu, kam Vám bude doručováno upozornění, že je zveřejněna nová změna v jídelním lístku. Nezapomínejte, že na pondělí lze objednávat nejpozději v pátek do 14.00 hodin.

Rodiče mohou kontrolovat objednávky obědů svých dětí. Jak často a co si vybírají, jak velký je dostupný finanční kredit apod. Vše je možné přes internetové stránky, pokud se přihlásíte přes osobní číslo svého dítěte a heslem, které si zvolí každý sám (slovo bez háčků a čárek). Tím pádem je také samozřejmá kontrola odběru obědů. Zda Vaše dítě bylo na obědě ve Školní jídelně zjistíte, pokud na řádku vpravo vidíte písmeno "V", což znamená, že strava byla vybrána. Kde toto písmeno chybí, oběd byl řádně objednán, ale nebyl vyzvednut. Rodiče jsou povinni dle zákona zaplatit i tento nevyzvednutý oběd.

Oznámení pro rodiče dětí z MŠ:

Systém zajištění stravy pro děti ze školky je zcela opačný, než pro žáky základní školy.

Celodenní nebo polodenní strava je zajišťována automaticky na celý měsíc. Pokud dítě chybí, jsou rodiče povinní odhlásit stravu. (Nejpozději ten den od 7.00 do 8.00 hodin). Odhlásit školní docházku ve školce ovšem neznamená odhlášení ze školní jídelny. Prosím volejte nebo posílejte e-mailem tuto změnu i nám. Nestačí jen nahlásit absenci paní učitelce.

Oznámení pro veřejnost:

Naše jídelna je otevřená pro děti i veřejnost také při mimoškolních akcích, které se konají v prostorách před školou. Například v době provozu Skákacího hradu. V bufetu si tak můžete zakoupit pití, cukrovinky...

Ani mi to nestrávili v pořádku. Stále se Vám nedaří ušetřit na povinném ručení? Vyzkoušejte povinné ručení od Autopsa! Üšetřete se svojí Škoda Octavia 1.9 tdi nebo Škoda Fabia combi, Povinné ručení levněji než máte sjednané vy!